Liikejuridiikka

Yritysten asema ja todellisuus on muuttunut voimakkaasti. Tämä muutos ei ole tilapäinen, vaan vaatii nyt yrityksiltä uudenlaista oman toimintansa hallintaa. Muutokset niin työn, liikkumisen, globaalien toimintamallien ja yritysten riskien hallinnan osalta on huomioitava jatkossa uudessa normaalissa. Tämä vaatii entistä enemmän osaamista myös liikejuridiikan osalta.

Myös yhteiskunnan, politiikan ja talouden rakenteella on vaikutusta oikeuteen. Esimerkiksi erilaiset järjestelyt, joilla yritykset ovat voineet tehokkaasti tulouttaa tulostaan omistajilleen, ovat muuttamassa. Myös näihin asioihin voidaan vaikuttaa yritysten omalla toiminnalla. Kyse on siitä, miten oman toiminnan kautta voidaan saavuttaa paras mahdollinen lopputulos yrityksen kannalta. Tämä lopputulos on myös yritysten työntekijöiden kannalta edullisin.

Sopimukset toimivat alustoina, joiden perusteella yritykset voivat hallita riskejään. Erityisesti vakiosopimusten ehtoihin tulee jatkossa kiinnittää entistä enemmän huomiota. Myös yrityksen oman toiminnan suojaaminen perustuu pitkälle sopimuksiin. Erilaisten ideoiden suojaamiseksi voidaan käyttää myös malli-, merkki, ja patenttisuojausta. Näin sopimusten ja suojausten kokonaisuus täydentää toisiaan.

Yritysten tärkein voimavara on ihmiset. Tästä syystä työoikeus ja sen vaikutukset yritystoimintaan tulee tuntea hyvin ja osata käyttää erilaisia sopimisen mahdollisuuksia yrityksissä.

Kysy lisää tietoa

Jäikö jokin mietityttämään? Ota rohkeasti yhteyttä!