Yrityksille

Liikejuridiikka

Liikejuridiikan palvelut

Yritysten asema sekä todellisuus on muuttunut voimakkaasti. Tämä muutos ei ole tilapäinen, vaan vaatii nyt yrityksiltä uudenlaista oman toimintansa hallintaa. Muutokset niin työn, liikkumisen, globaalien toimintamallien sekä yrityksen riskien hallinnan osalta on huomioitava jatkossa uudessa normaalissa. Tämä vaatii entistä enemmän osaamista myös liikejuridiikan osalta.

Myös yhteiskunnan, politiikan ja talouden rakenteella on vaikutusta oikeuteen. Esimerkiksi erilaiset järjestelyt, joilla yritykset ovat voineet tehokkaasti tulouttaa tulostaan omistajilleen ovat muuttumassa. Myös näihin asioihin voidaan vaikuttaa yritysten omalla toiminnalla. Kyse onkin siis siitä, miten oman toiminnan kautta voidaan saavuttaa yrityksen kannalta paras mahdollinen lopputulos. Tämä lopputulos on myös yrityksen työntekijöiden kannalta edullisin. 

Erilaiset liikejuridiikkaan liittyvät sopimukset toimivat alustoina, joiden perusteella yritykset voivat hallita riskejään. Erityisesti vakiosopimusten ehtoihin tulee jatkossa kiinnittää entistä enemmän huomiota. Yrityksen oman toiminnan suojaaminen perustuu pitkälti sopimuksiin. Erilaisten ideoiden suojaamiseksi voidaan käyttää myös malli-, merkki-, ja patenttisuojausta. Näillä sopimusten ja suojausten kokonaisuus täydentää toisiaan. 

Palvelemme teitä  kattavasti erilaisissa liikejuridiikkaan liittyvissä asioissa. Toimintamme perustuu ns. ”inhouse” – lakimiespalveluihin. Toiminta-ajatuksemme lähtee sopimusten sekä toiminnan hallinnasta siten, että ongelmat tunnistetaan jo ennen niiden syntymistä – näin yrityksesi välttyy kalliilta riita-asioilta ja yrityksesi saa huoletta keskittyä omaan ydinosaamiseensa! Meiltä saat palvelut yrityksellesi tai yhteisöllesi aina räätälöityinä palveluina. Tuottamiamme palveluita ovat erilaiset liikejuridiikkaan liittyvät palvelut, sopimukset, toiminnanjohtamiseen ja -hallinnointiin liittyvät tehtävät sekä yrityksen sisäisen toiminnan järjestämiseen liittyvät toimeksiannot. 

Tarjoamme apua myös liiketoimintaan liittyvissä tai yrityksen sisäisissä neuvotteluissa sekä muussa yrityksen tarvitsemassa edustamisessa. Näin yrityksesi välttää turhat jälkiselvittelyt sekä riidat, joita voi syntyä, jos asioita ei hoideta oikein. Erilaisten työsuhteeseen liittyvien sopimusten sekä henkilöstöön liittyvä kehittäminen on aikaa vaativaa, ja lisäksi haasteellinen tehtävä. Näihin tarjoamme asiantuntijapalveluita! Avustamme myös erilaisissa neuvotteluissa vuosikymmenten kokemuksella! Erikoisuutena meiltä löydät vankan osaamisen myös työehtosopimuksiin liittyvät asiantuntijapalvelut. 

 

Sopimusoikeus ja verojuridiikka

Sopimusoikeus
Erilaiset, huolellisesti laaditut sekä tilanteeseen ja tarpeeseen yksilöidyt sopimukset toimivat kulmakivinä yrityksen toiminnalle. Sopimusten perusteella yritykset suojaavat oman toimintansa. Meiltä löydät vuosikymmenten kokemuksen sekä asiantuntijaosaamisen laajasti sopimusasioihin sekä sopimusoikeudellisiin kysymyksiin! Palveluistamme löydät yrityksen asioihin liittyvien sopimusten lisäksi myös työsopimukset, sekä työehtosopimukset!
Ota yhteyttä ja hoidetaan yhdessä yrityksesi sopimusasiat kuntoon!

 

Verojuridiikka
Verojuridiikka sekä järkevä verosuunnittelu ovat keskeisessä asemassa yrityksen toiminnan kannalta. Joskus kuitenkin verotukseen ja verosuunnitteluun liittyvissä asioissa saattaa kaivata apua sekä neuvoja.
Meiltä löydät laaja-alaisen sekä syvällisen vero-oikeudellisen osaamisen painoittuen yritysverotukseen sekä yrityksen verosuunnitteluun!
Ota yhteyttä ja hoidetaan yhdessä yrityksesi verotukseen liittyvät asiat kuntoon!